Planning De (ver)bouwplannen, bedoeld om voorzieningen te realiseren die beter passen bij onze huidige visie op zorg, lopen in fases tot 2022. Eind 2017/ begin 2018 wordt gestart met de verbouwing van Verpleeghuis Blerick en twee nieuwe groepswoningen (somatiek) in de Ruijsstraat in Blerick. In 2019 start nieuwbouw in het Auxiliatrixpark en in de jaren daarna worden De Beerendonck, Meeuwbeemd en Sinselhof aangepakt.
Nieuwe woonvorm somatiek Er komen steeds meer cliënten bij De Zorggroep wonen met complexe zorgvragen. Daarvoor zijn voorzieningen nodig, waarin ook zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Als nieuwe woonvorm is vooral gekozen voor het bouwen van zorgstudio’s, zoals die in Rooyhof in Venray afgelopen jaar succesvol gerealiseerd zijn. Dit concept wordt eerst in het Auxiliatrixpark toegepast, op de plek waar De Vorstenheuvel heeft gestaan. De nieuwbouw moet daar plek gaan bieden aan ongeveer 80 cliënten.
Nieuw woonconcept dementie Voor Verpleeghuis Blerick is een nieuw concept ontwikkeld voor mensen met dementie. Er komen vier groepswoningen met ieder acht kamers, een gezamenlijke huiskamer en (per twee groepswoningen) een grote keuken. In het midden komt een ‘dorpsplein’: een centrale ontmoetingsplek voor bewoners en mensen uit de omgeving. Verder komen er vijf studio’s voor partners waarvan mogelijk één van de twee een zorgindicatie heeft en enkele ‘logeerkamers’ voor mensen die korte tijd opvang nodig hebben.
Verbouwingen In Crescendo wordt een tweede buurtkamer gerealiseerd met meer algemene voorzieningen voor de cliënten van De Zorggroep. In De Nieuwe Munt wordt bekeken wáár in welk gebouw welke deeltijd- en welzijnsfuncties geboden kunnen worden. Daarnaast wordt een invulling bedacht voor enkele leegstaande kamers.