Jaarbeeld 2019


 

Heeft u vragen?
088 - 61 088 61

Werkgebied
Noord- en Midden-Limburg
660.000 inwoners

Jaarbeeld
Het jaarbeeld 2019 is een combinatie van het publieksjaarverslag en het kwaliteitsverslag.
Jaarbeeld 2019

Medezeggenschap
Ondernemingsraden: 5
Cliëntenraden: 14
Stakeholdersoverleg: 1
Professionele adviesraad (PAR): 1 

Cliënten (per 31-12-2019)
Cliënten intramuraal in zorgcentra 2.020
Cliënten extramuraal (m.n. thuiszorg) 5.465
Locaties (verplegen, verzorgen, wonen, hospice) 38
Cliënttevredenheidsonderzoek 2019

Medewerkers (per 31-12-2019)
Aantal medewerkers: 5.289
Aantal Fte's: 3.219
Aantal vrijwilligers: 2.677
Gemiddelde leeftijd medewerkers: 44,1 jaar
Aantal leerlingen op jaarbasis: 421
Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2019

 
   
Specificatie medewerkers in zorgfuncties