Kerncijfers
De Zorggroep


 

Heeft u vragen?
088 - 61 088 61Dag en nacht bereikbaar

Werkgebied
Noord- en Midden-Limburg
660.000 inwoners

Jaarverslagen

Medezeggenschap
Ondernemingsraden: 5
Cliëntenraden: 14
Klankbordgroep externe partners: 1
Adviesorgaan specialisten ouderengeneeskunde: 1
Verpleegkundige en verzorgende adviesraad (VAR) 1

Cliënten (per 31-12-2017)
Cliënten intramuraal in zorgcentra 2.085
Cliënten extramuraal (m.n. thuiszorg) 5.812
Locaties (verplegen, verzorgen, wonen, hospice) 38

Medewerkers (per 31-12-2017)
Aantal medewerkers: 5.007
Aantal Fte's: 3.061
Aantal vrijwilligers in de locaties: 2.650
Aantal vrijwilligers extramuraal: 230
Gemiddelde leeftijd medewerkers: 44 jaar
Aantal leerlingen op jaarbasis: 229
Specificatie medewerkers in zorgfuncties