Klachten cliĆ«nten

Als u niet tevreden bent over de zorgverlening
 

Heeft u vragen?
088 - 61 088 61Dag en nacht bereikbaar

Bent u niet tevreden over onze zorg? Of lopen zaken anders dan u graag had gezien? Blijf er niet mee zitten. We stellen het op prijs als u het ons laat weten. We gaan dan graag met u in gesprek om samen naar een oplossing te zoeken.  Als u een klacht heeft, dan zijn er verschillende mogelijkheden om die klacht onder onze aandacht te brengen.

 
Hieronder leest u welke mogelijkheden dat zijn. Of bekijk onze folder Klachten van cliënten 2018 en/ of de algemene folder Klachtenregeling 2016.

Bespreek uw klacht met de betrokkene(n)
Bespreek uw klacht met een leidinggevende
Bespreek uw klacht met een klachtenfunctionaris
Raad van bestuur
Bespreek uw klacht met de klachtencommissie
Geschillencommissie


Het indienen van een BOPZ klacht

Het indienen van een BOPZ klacht (Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen) kan alleen bij de onafhankelijke klachtencommissie. De raad van bestuur en de klachtenfunctionarissen nemen BOPZ-klachten niet in behandeling. De uitspraak van de onafhankelijke klachtencommissie inzake een BOPZ-klacht is bindend.

Bent u het niet eens met het oordeel van de onafhankelijke klachtencommissie dan kunt u tegen de uitspraak over de BOPZ-klacht in beroep gaan bij de rechtbank of de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) vragen dit voor u te doen. 

BOPZ- klachten kunt u per post, e-mail of telefonisch indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. Contactgegevens:

Klachtencommissie cliënten
t.a.v. Ambtelijk secretaris klachtencommissie
mevrouw M. Peeters
Postbus 694, 5900 AR Venlo
T 06-41412094 (alleen bij BOPZ klachten)
E marleen.peeters@dezorggroep.nl

Nog vragen?

Heeft u behoefte aan meer informatie en/of advies, schroom dan niet om contact op te nemen met onze klachtenfunctionaris:

Vincent Pang   
De Zorggroep
T  06 - 140 07 146            
E vincent.pang@dezorggroep.nl

 

Klik hier voor het jaarverslag 2016 van de Klachtencommissie