Dagbesteding

Een combinatie van activiteiten en ontspanning voor thuiswonende ouderen.
 

Heeft u vragen?
088 - 61 088 61

Dagbesteding is een combinatie van activiteiten en ontspanning voor thuiswonende ouderen in een bepaalde gemeente of woonwijk. het kan u helpen om zo zelfstandig mogelijk thuis te blijven wonen. De ondersteuning kan geboden worden in een dagbestedingslocatie van De Zorggroep of een buurthuis of Huis van de Wijk van de gemeente waarin u woont.
 

Het uitgangspunt is om aanvullende hulp op maat te bieden op basis van wat u zelf nog kunt en wat uw omgeving nog voor u kan betekenen. De begeleiding wordt steeds meer verzorgd door vrijwilligers die vaak ondersteund worden door medewerkers van De Zorggroep. Onze medewerkers kunnen daar ook zorg bij bieden en een behandeling inzetten.

Dagbesteding kan ook een tijdelijke oplossing zijn voor als u wacht op een plekje in een zorgcentrum. Het kan u helpen om langer thuis te blijven wonen. De dagbesteding ontlast ook de eventuele mantelzorger, die dan wat meer vrije tijd krijgt.

In een dagbestedingsruimte kunt u één of meerdere dagen in de week doorbrengen in een gezellige omgeving. Er is de gelegenheid om met elkaar te praten en om spelletjes te doen. Ook geheugentraining en training om de fijne motoriek te verbeteren of soepel te houden behoren tot de mogelijkheden. Dagbesteding kent een gevarieerd dagprogramma waarin ook rekening wordt gehouden met persoonlijke behoeften en interesses.

Dagbesteding is bedoeld voor mensen die:

-       Behoefte hebben aan gezelschap;
-       Niet in staat zijn om zelf contacten te onderhouden;
-       De partner, kinderen of andere familieleden willen ontlasten;
-       De periode willen overbruggen tot aan de verhuizing naar een zorgcentrum of aanleunwoning.

Hoe vraag ik dagbesteding aan?

Voor dagbesteding heeft u vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een indicatie Begeleiding groep nodig. Deze indicatie bepaalt hoeveel dagdelen u aan dagbesteding kunt deelnemen. Het Wmo-loket of het sociale wijkteam van uw gemeente kan u hierover informeren en helpen met het aanvragen van een indicatie voor dagbesteding. Onze klantenservice kan u eventueel ook meer informatie geven.

KLANTENSERVICE  Of bel naar: 088 - 61 088 61

  Folders Dagbesteding

Aan het woord

"Mijn vrouw en ik wonen nog zelfstandig, maar we hebben daar af en toe wel een steuntje in de rug bij nodig. Daarom is de dagverzorging zo prettig. We kunnen er beiden ons ei kwijt en doen leuke activiteiten zoals kaarten en praten over dingen die je in de krant leest."

  Meneer Mark van Thoor (87)


Waarom De Zorggroep?