Dagbesteding

Een combinatie van dagbesteding en ontspanning voor thuiswonende ouderen.
 

Heeft u vragen?
088 - 61 088 61Dag en nacht bereikbaar





Dagbesteding is een combinatie van activiteiten en ontspanning voor thuiswonende ouderen in een bepaalde gemeente of woonwijk. Op deze manier kunt u zo zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen. De ondersteuning kan geboden worden in een dagverzorging/dagbestedingslocatie, buurthuis of Huis van de Wijk in uw omgeving.
 

Het uitgangspunt is om aanvullende hulp op maat te bieden op basis van wat u zelf nog kunt en wat uw omgeving nog voor u kan betekenen. De begeleiding wordt steeds meer verzorgd door vrijwilligers die vaak ondersteund worden door medewerkers van De Zorggroep. Onze medewerkers kunnen daar ook zorg bij bieden en een behandeling inzetten.

Dagbesteding kan ook een tijdelijke oplossing zijn voor als u wacht op een plekje in een verzorgingshuis. Het kan u helpen om langer thuis te blijven wonen. De dagbesteding ontlast de eventuele mantelzorger zodat deze wat vrije tijd krijgt.

In het activiteitencentrum kunt u één of meerdere dagen in de week doorbrengen in een gezellige omgeving. Er is de gelegenheid om met elkaar te praten en om spelletjes te doen. Ook geheugentraining en training om de fijne motoriek te verbeteren of het soepel te houden behoren tot de mogelijkheden. In het activiteitencentrum is er een gevarieerd dagprogramma waarin rekening wordt gehouden met persoonlijke behoeften en interesses.

Dagverzorging is bedoeld voor mensen die:

-       Behoefte hebben aan gezelschap;
-       Niet in staat zijn om zelf contacten te onderhouden;
-       De partner, kinderen of andere familieleden willen ontlasten;
-       De periode willen overbruggen tot aan de verhuizing naar een zorgcentrum of aanleunwoning.

Hoe vraag ik dagbesteding aan?

Voor dag?besteding heeft u vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een indicatie Begeleiding groep nodig. Deze indicatie bepaalt hoeveel dagdelen u aan dagbesteding kunt deelnemen. Het Wmo-loket of het sociale wijkteam van uw gemeente kan u hierover informeren en helpen met het aanvragen van een indicatie voor dagbesteding. Onze klantenservice kan u eventueel ook meer informatie geven.

KLANTENSERVICE  Of bel naar: 088 - 61 088 61

  Folders Dagbesteding

Aan het woord

"Mijn vrouw en ik wonen nog zelfstandig, maar we hebben daar af en toe wel een steuntje in de rug bij nodig. Daarom is de dagverzorging zo prettig. We kunnen er beiden ons ei kwijt en doen leuke activiteiten zoals kaarten en praten over dingen die je in de krant leest."

  Meneer Mark van Thoor (87)


Waarom De Zorggroep?