De Zorggroep opnieuw HKZ gecertificeerd


November 2022 - Externe auditoren hebben op basis van locatiebezoeken en verschillende gesprekken vastgesteld dat De Zorggroep opnieuw voldoet aan de voorwaarden van het HKZ-certificaat (een kwaliteitskeurmerk voor de zorg). Het betrof dit jaar de her-certificering, dus het was een belangrijk moment voor de zorgorganisatie.

De auditoren zien een mooie doorontwikkeling binnen De Zorggroep als het gaat om professionalisering en borging van kwaliteit. Ondanks de uitdagingen waar de organisatie momenteel voor staat, worden er mooie voorbeelden geconstateerd. De auditoren benadrukken dat ze gezien hebben dat de medewerkers de cliënt centraal zetten, zeer betrokken zijn en er daardoor mooie contacten ontstaan.

Punten waar de zorgorganisatie op moet letten en mee aan de slag gaat, zijn onder andere de gesprekscyclus met medewerkers en de manier van eenduidig rapporteren bij samenwerkingen met andere zorgaanbieders. Een algemene tip die nog naar voren kwam, gaat over de vele mooie en succesvolle initiatieven die bedacht worden: als grote zorgorganisatie is het belangrijk om deze goed te bundelen en met elkaar te delen.

Marc van Ooijen, voorzitter raad van bestuur van De Zorggroep, laat weten: ‘’We zijn trots op het opnieuw behalen van het HKZ-certificaat. Dit is alleen mogelijk dankzij de inzet en gedrevenheid van onze medewerkers.’’

Met het HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)-certificaat kunnen organisaties, praktijken en ZZP’ers laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Met het HKZ-certificaat zijn de zaken intern goed op orde, staat de klant centraal en wordt voortdurend de zorg- en dienstverlening verbeterd. (Bron: hkz.nl)