Dagbehandeling 
somatiek

Met wat extra zorg kunt u vaak thuis blijven wonen en aan het dagelijks leven in uw eigen omgeving blijven deelnemen.

Heeft u vragen?
088 - 61 088 61

Een langdurige ziekte of handicap kan uw leven behoorlijk op zijn kop zetten. Met wat extra zorg kunt u vaak langer thuis blijven wonen en aan het dagelijks leven in uw eigen omgeving blijven deelnemen. Dagbehandeling somatiek kan u precies die ondersteuning bieden die u nodig heeft om toch zelfstandig te kunnen blijven leven. 


Het doel van dagbehandeling somatiek is om u weer zo zelfredzaam als mogelijk te laten blijven. Veel lichamelijke aandoeningen vergen revalidatie die u weer in staat stelt het dagelijks leven op te pakken. Denk hierbij aan herstel na een beroerte of een operatie. Als u chronisch ziek bent, bent u vaak gebaat bij behandeling en begeleiding om het verloop van uw ziekte te stabiliseren en verdere achteruitgang tegen te gaan.
  

U bezoekt de dagbehandeling dan enkele dagen per week (meestal twee of drie dagen). De overige dagen bent u gewoon thuis. Met persoonlijke aandacht, oefeningen, therapie en adviezen helpen we u en uw familie om te gaan met de veranderde situatie en met de hulpmiddelen die u misschien moet gebruiken.

Bij de behandeling zijn - afhankelijk van uw zorgbehoefte - een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist, een psycholoog en een specialist ouderengeneeskunde (arts) betrokken. Hieronder kunt u de drie locaties van De Zorggroep vinden waar dagbehandeling somatiek geboden wordt.

Hoe vraag ik dagbehandeling somatiek aan?

Woont u nog thuis en wilt u graag gebruiken maken van de dagbehandeling? Voor dagbehandeling heeft u een verwijzing nodig. Via uw huisarts kunt u een verwijzing ‘Zorg in een groep’ aanvragen.

Dat valt onder Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP). De kosten van de dagbehandeling worden vergoed door uw zorgverzekering en zitten in het basispakket. Heeft u van en naar de dagbehandeling vervoer nodig? Deze kunt u zelf aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Meer informatie hierover vindt u op de website van uw zorgverzekeraar.