Dagbehandeling 
somatiek

Met wat extra zorg kunt u vaak thuis blijven wonen en aan het dagelijks leven in uw eigen omgeving blijven deelnemen.

Heeft u vragen?
088 - 61 088 61
Stuur een e-mail

Een langdurige ziekte of handicap kan uw leven behoorlijk op zijn kop zetten. Met wat extra zorg kunt u vaak langer thuis blijven wonen en aan het dagelijks leven in uw eigen omgeving blijven deelnemen. Dagbehandeling somatiek kan u precies die ondersteuning bieden die u nodig heeft om toch zelfstandig te kunnen blijven leven. 


Het doel van dagbehandeling somatiek is om u weer zo zelfredzaam als mogelijk te laten blijven. Veel lichamelijke aandoeningen vergen revalidatie die u weer in staat stelt het dagelijks leven op te pakken. Denk hierbij aan herstel na een beroerte of een operatie. Als u chronisch ziek bent, bent u vaak gebaat bij behandeling en begeleiding om het verloop van uw ziekte te stabiliseren en verdere achteruitgang tegen te gaan.
  

U bezoekt de dagbehandeling dan enkele dagen per week (meestal twee of drie dagen). De overige dagen bent u gewoon thuis. Met persoonlijke aandacht, oefeningen, therapie en adviezen helpen we u en uw familie om te gaan met de veranderde situatie en met de hulpmiddelen die u misschien moet gebruiken.

Bij de behandeling zijn - afhankelijk van uw zorgbehoefte - een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist, een psycholoog en een specialist ouderengeneeskunde (arts) betrokken. Hieronder kunt u de drie locaties van De Zorggroep vinden waar dagbehandeling somatiek geboden wordt.

Hoe vraag ik dagbehandeling somatiek aan?

Voor dagbehandeling somatiek heeft u een indicatie van het CIZ nodig. Verwijzing gebeurt meestal via de huisarts. Na goedkeuring door het CIZ kunt u doorgaans direct deelnemen. De kosten worden betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). U betaalt wel een eigen bijdrage. Als het alleen gaat om begeleiding kunt u ook dagbehandeling aanvragen bij de gemeente waarin u woont. Dagbehandeling wordt dan vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

  1. Vraag via de huisarts een indicatie van het CIZ aan (voor behandeling)
  2. Na goedkeuring van het CIZ kunt u doorgaans direct deelnemen of
  3. Vraag een indicatie aan in de gemeente waarin u woont (voor begeleiding)