Dagbehandeling 
dementie

Dagbehandeling kan uitkomst bieden, zodat u langer thuis kunt blijven wonen.

Heeft u vragen?
088 - 61 088 61

Als iemand beginnende dementie heeft, is verhuizing naar een groepswoning of zorgcentrum lang niet altijd noodzakelijk. Dagbehandeling psychogeriatrie kan – al dan niet in combinatie met bijvoorbeeld thuiszorg – uitkomst bieden.

Dagbehandeling psychogeriatrie is met name bedoeld voor mensen met beginnende dementie (vaak de ziekte van Alzheimer). Symptomen van deze ziekte zijn vergeetachtigheid, geen besef van tijd meer hebben, de weg kwijtraken, moeite hebben met dagelijkse handelingen, een passieve houding en veel slapen overdag, mogelijk met een verstoord slaapritme tot gevolg. Ook kunnen veranderingen in stemming en karakter optreden. 

Het doel van dagbehandeling psychogeriatrie is om dementerende mensen structuur te bieden en te stimuleren tot activiteiten. Daarnaast wordt de familie ondersteund door een stukje zorg over te nemen. Zo wordt het sámen thuis blijven wonen langer mogelijk. Mensen met beginnende dementie krijgen een dagprogramma met een vaste structuur die – afhankelijk van de behoefte – bestaat uit zorg, begeleiding, therapie en activiteiten. Bij de behandeling kunnen een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist, een psycholoog en een specialist ouderengeneeskunde betrokken worden.

Dagbehandeling vindt overdag plaats van ca. 9.30-10.00 uur tot ca.16.00-16.30 uur. Dagbehandeling is bedoeld voor mensen die als gevolg van hun ziekte overdag of heel passief of juist heel onrustig zijn. Op de meeste plaatsen vindt dagbehandeling psychogeriatrie vijf dagen per week plaats, maar soms is dat dagelijks. Hieronder kunt u de vier locaties van De Zorggroep vinden waar dagbehandeling psychogeriatrie geboden wordt.


Hoe vraag ik dagbehandeling psychogeriatrie aan?

Woont u nog thuis en wilt u graag gebruiken maken van de dagbehandeling? Voor dagbehandeling heeft u een verwijzing nodig. Via uw huisarts kunt u een verwijzing ‘Zorg in een groep’ aanvragen.

 

Dat valt onder Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP). De kosten van de dagbehandeling worden vergoed door uw zorgverzekering en zitten in het basispakket. Heeft u van en naar de dagbehandeling vervoer nodig? Deze kunt u zelf aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Meer informatie hierover vindt u op de website van uw zorgverzekeraar.

1. Vraag via huisarts, Riagg of RCGGz een indicatie van het CIZ aan (voor behandeling)
2. Na goedkeuring van het CIZ kunt u doorgaans direct deelnemen of
3. Vraag een indicatie aan in de gemeente waarin u woont (voor begeleiding).