Dagbehandeling Populier

Voor mensen die voor hun 65e levensjaar getroffen worden door dementie.

Heeft u vragen?
088 - 61 088 61

Als iemand al op jonge leeftijd begint te dementeren, is dat vaak niet alleen confronterend voor de persoon zelf, maar ook voor de partner, kinderen en andere naasten. Voor jonge mensen met dementie kan hun leeftijd een extra belemmering zijn in de herkenning en erkenning van de ziekte. Onze gespecialiseerde dagbehandeling kan dan helpen.
 

Dagbehandeling Populier in Venlo helpt jong-dementerenden: mensen die voor hun 65e levensjaar worden getroffen door dementie. Dankzij deze dagbehandeling kunnen zij in de regel langer thuis blijven wonen. De behandeling bestaat naast therapie en geheugentraining uit het geven van informatie en advies, aan de cliënt zelf én aan familieleden en mantelzorgers. Meer informatie kunt u vinden in de folder die in een van de blokjes hieronder staat. Populier is gevestigd in zorgcentrum D'n Horstgraaf in Venlo.

Hoe vraag ik dagbehandeling voor jonge mensen met dementie aan?

Dagbehandeling wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U heeft hiervoor wel een indicatie nodig en betaalt een eigen bijdrage. Die bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en de hoeveelheid zorg die u ontvangt.

Vraag dagbehandeling aan via uw huisarts, Riagg of het RCG (Regionaal Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg).