Alert op coronavirus


De Zorggroep houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Een kernteam bespreekt de stand van zaken en bepaalt aan de hand van de meest actuele informatie of extra maatregelen nodig zijn.

Gelukkig zijn er in deze tijd ook mooie en creatieve initiatieven die we met u willen delen. Blijf daarom ook op de hoogte via Facebook en LinkedIn


Update 25 maart 2020: 
KLIK HIER VOOR MEEST GESTELDE VRAGEN 


Update 23 maart

RIVM richtlijnen PBM
Het RIVM heeft de richtlijnen over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen voor o.a. verpleeghuizen aangepast. De Zorggroep werkt volgens deze richtlijnen ter bescherming van onze cliënten en medewerkers. 

Verbod op bijeenkomsten tot 1 juni
Op 23 maart is aangekondigd dat bijeenkomsten verboden worden tot 1 juni (in plaats van 6 april). Dit is ook van invloed op bijeenkomsten en activiteiten van De Zorggroep. Wat dit precies voor ons en de cliënten betekent, wordt verder uitgewerkt. Meer informatie volgt. 
 
Extra capaciteit
Binnen De Zorggroep zijn we ons aan het voorbereiden op extra capaciteit voor de opname van cliënten met een WLZ-indicatie, die niet langer thuis kunnen blijven. We verwachten de eerste plekken vrijdag operationeel te hebben. Zo zijn we goed voorbereid als de druk op de zorg nog groter wordt.


Update 19 maart

Personenalarmering met professionele opvolging
Wij voorzien dat de druk op de zorg nog verder zal oplopen en hebben daarom een dringende oproep gedaan aan iedereen met personenalarmering van het Groene Kruis. Wij vragen om alarmoproepen zoveel mogelijk via de eigen contactpersonen te laten verlopen. Dat zorgt ervoor dat zorgprofessionals zoveel mogelijk ingezet kunnen worden op plaatsen waar het niet anders kan. Uiteraard worden contactpersonen alleen ingezet, als dit medisch verantwoord is! 

Oproep onder medewerkers om meer uren te werken
Medewerkers hebben we gevraagd of ze meer uren kunnen en willen werken om de druk op zorgmedewerkers zoveel mogelijk te verdelen. 

Oprichting Samen Sterk voor Werk
We hebben het team ‘Samen Sterk Voor Werk’ opgericht. Dit team is op zoek naar mensen die onze zorgmedewerkers in deze crisis kunnen ondersteunen. De vraag aan de Ondersteunende Diensten van De Zorggroep leverde binnen mum van tijd 100 aanmeldingen op. We zetten samen de schouders eronder! Ook interesse, meld je aan via samensterkvoorwerk@dezorggroep.nl

Bloemen, kaartjes, tekeningen, brieven en knutselwerkje voor onze bewoners en zorgmedewerkers
Op 18 maart deden we een oproep om onze bewoners en zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken. Aan deze oproep is massaal gehoor gegeven! Iedereen is heel erg blij met deze hartverwarmende post! 

 


Update 17 maart 

Boodschap, Marc van Ooijen, voorzitter raad van bestuur
De coronacrisis is nu ook steeds meer voelbaar binnen onze organisatie. De maatregelen worden steeds verder aangescherpt. Daarom heeft Marc van Ooijen, voorzitter raad van bestuur, een boodschap voor iedereen die te maken heeft met de gevolgen. Bekijk onderstaande video.
 

 

Update 16 maart

IN NAVOLGING VAN DE LANDELIJKE RICHTLIJNEN HEBBEN WE MOETEN BESLUITEN TOT EEN AANTAL AANVULLENDE MAATREGELEN:

Locaties sluiten voor externe bezoekers

  • Vanaf nu kunnen we geen bezoekers meer ontvangen in onze zorglocaties. Slechts in uitzonderingsgevallen (bijv. terminale cliënt) is dit bespreekbaar.
  • Locaties van dagbesteding, dagbehandeling, eetpunten, buurtkamers en andere ontmoetingsplekken zijn vanaf 17 maart gesloten.
  • Ook onze restaurants gaan dicht voor externe bezoekers. Daar waar men afhankelijk is van De Zorggroep (bijvoorbeeld voor het nuttigen van een maaltijd) wordt samen naar een oplossing gezocht.

Bijeenkomsten
Uit voorzorg om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen, zijn tevens bijeenkomsten en open dagen afgelast. Dit betreft ook: 

  • Zaterdag 21 maart – Open dag Dagbesteding Ter Borcht in Baarlo
  • Zaterdag 21 maart - Open dag zorghotel in Roermond
  • Zaterdag 28 maart – Open dag Dagbesteding Sevenheym in Sevenum
  • Maandag 6 april - Open huis en opening Jasmijn (bij d’n Horstgraaf)
  • Donderdag 9 april – Symposium wijkverpleging GKT in Blerick
  • Zaterdag 18 april -  Wijkteam Sevenum/America doet niet mee aan open dag in Laefhoes in America

We doen er alles aan om de cliënten en onze medewerkers te beschermen. We hopen op uw begrip. 

Heeft u vragen, kijk dan voor actuele informatie op de website van het RIVM of bespreek het met onze zorgmedewerkers of bel naar de klantenservice: 088 - 61 088 61

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------