Alert op coronavirus


De Zorggroep houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Een kernteam bespreekt de stand van zaken en bepaalt aan de hand van de meest actuele informatie of extra maatregelen nodig zijn. De focus ligt op continuïteit van de zorg en bescherming van onze cliënten en medewerkers. 

Gelukkig zijn er in deze tijd ook mooie en creatieve initiatieven die we met u willen delen. Blijf daarom ook op de hoogte via Facebook en LinkedIn


Update 20 mei
KLIK HIER VOOR MEEST GESTELDE VRAGEN


Update 20 mei

Bezoekregeling verpleeghuizen
In de persconferentie van 19 mei jl. kondigde minister De Jonge aan dat de bezoekregeling voor verpleeghuizen versoepeld kan gaan worden. Op dit moment doen 26 verpleeghuizen verdeeld over het land mee aan een proef. Ook Hof te Berkel van De Zorggroep doet hieraan mee. De eerste resultaten zijn positief. Vanaf 25 mei zal de bezoekregeling dan ook uitgebreid kunnen worden naar meer locaties die ook voldoen aan de strikte voorwaarden. Zo zal de versoepeling alleen gelden voor locaties/woongroepen waar geen coronabesmetting is. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast.

De Zorggroep omarmt dit besluit, maar veel is nog onduidelijk. Hoe de concrete uitwerking zal zijn en wanneer u uw naaste kunt bezoeken, is nu nog niet bekend. Hieraan wordt momenteel hard gewerkt. Het is helaas niet zo dat op 25 mei voor iedereen direct bezoek mogelijk is. Medewerkers van de locaties zullen vanaf begin volgende week contact opnemen met de vaste contactpersoon van de bewoner om afspraken te maken.

Dagbesteding en dagbehandeling
Ook voor ouderen die nog zelfstandig wonen had minister De Jonge goed nieuws. Zo mag er straks weer gebruik gemaakt worden van de dagbesteding en dagbehandeling. Ook hiervoor geldt dat er hard wordt gewerkt aan de uitwerking van dit besluit om stapsgewijs de dagbesteding en dagbehandeling voor cliënten weer mogelijk te maken. Uiteraard binnen de gestelde voorwaarden, waarbij de veiligheid van de cliënten en medewerkers niet in het geding komt.

Het verzoek is de locaties hierover niet zelf te contacten, zodat we de tijd krijgen om een en ander goed te regelen en af te stemmen. We vragen nog even uw geduld en hopen u zo spoedig mogelijk meer informatie te geven.


Update 11 mei 

Coronacentrum Roermond sluit haar deuren
Het aantal nieuwe Covid-19 patiënten in Noord- en Midden Limburg neemt af. Nu de druk op de IC’s en thuiszorginstellingen is afgenomen wordt het Coronacentrum Roermond – en de Huisartsenpost op die locatie - vanaf vrijdag 8 mei gesloten. Op dit moment verblijven er geen patiënten meer in het hotel. Eventuele nieuwe corona patiënten worden in hun eigen regio opgevangen waar voldoende capaciteit beschikbaar is gekomen bij de reguliere zorgaanbieders.

Persbericht Coronacentrum Roermond sluit haar deuren


Update 8 mei?

Pilot bezoekregeling in Hof te Berkel
In de persconferentie van woensdag 6 mei heeft Minister de Jonge een toelichting gegeven op een eventuele gefaseerde en gecontroleerde versoepeling van het bezoekverbod voor verpleeghuizen vanaf maandag 11 mei. Er wordt gestart met het openstellen van 25 geselecteerde verpleeghuizen. In deze locaties, allen vrij van besmetting, mag onder strikte voorwaarden en voldoende testcapaciteit één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner op bezoek komen.

We zijn verheugd dat hiervoor een locatie van De Zorggroep gekozen is, namelijk Hof te Berkel in Horst aan de Maas. Deze locatie mag gaan starten met de aangepaste bezoekregeling. Met familie en naasten zal zo snel mogelijk contact worden opgenomen om afspraken te maken. Het verzoek is de locatie hierover niet zelf te contacten, zodat we de tijd krijgen om een en ander goed te regelen en af te stemmen.

Voor de overige locaties blijft het huidige algemene bezoekverbod van kracht. Het kabinet zal na evaluatie van de pilot besluiten of vanaf 25 mei een verruiming van de bezoekregeling ?voor meerdere verpleeghuizen aan de orde is.


Update 1 mei

Langzaamaan zetten we stappen in de goede richting. Het aantal besmettingen vlakt af en voorzichtig kijken we vooruit:

 • Er is ruimte om de thuiszorg weer uit te breiden. Enkele weken geleden is met familie en mantelzorgers het gesprek aangegaan over welke dagelijkse zorg ze zelf kunnen doen. Nu gaan we praten over welke werkzaamheden we moeten weer overnemen. Daarnaast zijn er zorgen over het achterblijven van nieuwe aanmeldingen, terwijl in veel gevallen wel hulp nodig is. Zowel bij ziekenhuizen als bij huisartsen is meer aandacht voor de reguliere zorg. Wij sluiten ons hierbij aan en pakken nieuwe aanmeldingen op.
 • Dagbesteding en dagbehandeling zijn vooralsnog gesloten. Er word?en wel voorbereidingen getroffen t.b.v. een lichte versoepeling van de maatregelen door in kleine groepjes dagbesteding aan te gaan bieden op locatie. Alleen cliënten waar de nood het hoogst is, kunnen in aanmerking komen. Daarnaast ?wordt er gewerkt ?aan collectieve digitale dagbesteding.

Ode aan de zorghelden: 'Minse wie geej' 

Een aantal regionale artiesten wilde zich inzetten om de zorgsector steun te betuigen. Na een spontaan idee van onze verandermanager, Marc Comuth, ging hij met zijn band TEKIELA de studio in om een ode aan de zorghelden op te nemen. Speciaal voor ‘Minse wie geej. Geniet ervan en zing mee! https://youtu.be/5v_MUnpQ99g

 


Update 27 april

Reactie: Proef bezoek vanaf 11 mei

In de media verscheen vandaag het bericht dat “Minister Hugo de Jonge een pilot wil doen vanaf 11 mei om in beperkte mate bezoekers toe te laten in verpleeghuizen, hetzij wel onder strenge eisen.”

We kijken uit naar dit besluit. Want het bezoekverbod is een noodzakelijke, maar ook een pijnlijke en emotionele maatregel. We zullen het advies op 6 mei afwachten, aangezien er nog geen details bekend zijn. Het is dan ook onduidelijk of locaties van De Zorggroep hiervoor in aanmerking komen.

Ondertussen bekijken we per locatie waar bezoek zonder fysiek contact mogelijk is. En daar waar dat nog niet zo is, worden aanpassingen gedaan om het zo veel als mogelijk te realiseren.

Zodra er meer bekend is over de proef en over wat dit voor de locaties van De Zorggroep betekent, zullen we hierover berichten.


Update 23 april

 
In navolging van de persconferentie van de Nederlandse Regering van 21 april jl. geldt ook voor De Zorggroep dat alle maatregelen rondom sluiting van locaties en het stoppen van activiteiten verlengd worden tot 20 mei.

We werken er met z’n allen hard aan om te kijken naar eventuele mogelijkheden om ‘bezoek zonder fysiek contact’ mogelijk te maken. Per locatie bekijken we de mogelijkheden, enkele van deze mogelijkheden zijn reeds gerealiseerd.

 


Update 21 april

In de afgelopen weken hebben vele mensen de handen uit de mouwen gestoken! Zo zijn er weer mooie tekeningen gemaakt, hebben er diverse optredens plaatsgevonden en zijn er vele hoogwerkers ingezet om mensen met elkaar in contact te brengen. Ook kregen onze zorghelden een cadeautje waarmee ze even een momentje voor zichzelf hebben. Bedankt zorghelden!

In deze collage zijn diverse initiatieven te zien.

 


Update 10 april

De coronacrisis vraagt steeds meer van onze medewerkers. De ongerustheid groeit naar mate het aantal besmettingen, ook in de privé-omgeving, toeneemt. Daarom heeft Marc van Ooijen, voorzitter raad van bestuur, een boodschap in gesproken voor al onze medewerkers.

Klik op onderstaande afbeelding om de video te starten.


Update 9 april

Testbeleid zorgmedewerkers 

Onlangs heeft minister De Jonge aangekondigd dat er onder zorgmedewerkers meer getest zal en kan worden. Uiteraard is De Zorggroep daar blij mee. We hebben echter gemerkt dat door de berichtgeving over het testen te hoge verwachtingen zijn gewekt. Onderstaand de richtlijnen die het GGD hanteert: 

Alleen aanvraagformulieren worden in behandeling genomen die betrekking hebben op een zorgmedewerker:
• die op dit moment klachten heeft én deze klachten niet langer dan twee weken heeft (hoesten en/of neusverkouden en/of keelpijn en/of benauwdheid en/of koorts (> 38grC) én 
• bij wie de klachten meer dan 24 uur bestaan én 
• die betrokken is bij directe patiëntenzorg waarbij sprake is van fysiek contact met kwetsbare personen: 70+ en/of 18+ met onderliggend lijden (conform medische indicatie voor de jaarlijkse griepvaccinatie) én 
• die (nagenoeg) alle directe zorgverlening binnen 1,5 meter van de cliënt moet verrichten én 
• die onmisbaar is voor de zorgcontinuïteit * bijv. geen huishoudelijke hulp, geen voedingsassistenten, etc.

Voor de duidelijkheid De Zorggroep bepaalt de richtlijnen voor het testen niet zelf. Ook is het zo dat de test uitsluitend uitwijst of iemand op het moment van meten het coronavirus heeft. De test meet niet of iemand het coronavirus gehad heeft en hiervoor immuniteit heeft opgebouwd.


Update 2 april

Opnameafdelingen in Venlo en Roermond

Ondanks de coronacrisis wil De Zorggroep mensen opnemen die niet langer thuis kunnen blijven wonen of die vanuit het ziekenhuis niet direct naar huis kunnen. Dit om de verdere groei van wachtlijsten of escalatie in de thuissituatie te voorkomen. Omdat bij opnames het gevaar bestaat dat mensen van buitenaf het coronavirus onbedoeld meenemen, zijn reguliere opnames op dit moment niet mogelijk. Daarom hebben we sinds 27 maart twee speciale opnameafdelingen ingericht in Venlo en Roermond. Hier kunnen mensen met een Wlz-indicatie terecht die kampen met dementie of somatische problematiek. Ook als cliënten een (verdenking van) coronabesmetting hebben. In de opnameprocedure wordt hier zorgvuldig mee omgegaan, om verdere besmetting te voorkomen. Zodra is gebleken dat een cliënt niet (meer) besmet is met het coronavirus, kan een verhuizing plaatsvinden naar een andere locatie waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de voorkeuren van de cliënt en familie.

Voor deze opnameafdelingen zijn we nog op zoek naar mensen met een zorgachtergrond!
Interesse? Meld je aan via samensterkvoorwerk@dezorggroep.nl


Update 1 april  

Verlenging maatregelen

Om verdere verspreiding van het coronavirus af te remmen, zijn de landelijke maatregelen verlengd tot en met 28 april. Uiteraard volgen wij deze regels om onze cliënten en medewerkers te beschermen. Deze maatregelen betekenen voor ons dat tot minimaal 28 april onze dagbehandelingen en dagbestedingen, restaurants, eetpunten, buurtkamers en andere ontmoetingsplekken en dat al onze voorzieningen voor bezoekers gesloten blijven.

We hopen op uw begrip.


Update 30 maart

Zorgprofessionals gezocht!

De Zorggroep
Heb jij een zorgachtergrond en wil je graag een handje helpen? Laat het ons weten!

Minister Bruins heeft besloten dat verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het landelijke BIG-register na 2018 is verlopen, per direct weer aan de slag kunnen. Zij hoeven dus niet eerst opnieuw geregistreerd te worden. Ook de verplichting tot herregistratie van medewerkers die wel nog staan geregistreerd, wordt door de minister tot nader order opgeschort.

Meld je aan via samensterkvoorwerk@dezorggroep.nl

Coronacentrum Roermond
Het coronavirus zet de zorgsector onder druk. Gelukkig melden al veel enthousiaste zorgmedewerkers zich om zorgorganisaties de helpende hand toe te reiken, maar er zijn nooit handen genoeg. Om de zorg bij Coronacentrum Roermond in goede banen te kunnen leiden, hebben wij extra collega’s nodig.

Ben jij een zorgprofessional, medisch student geneeskunde, afgestudeerd verpleegkundige niveau 3,4,5 of verzorgende IG? Of ben je momenteel niet meer werkzaam in de zorgsector, maar ben je bereid de handschoenen weer tijdelijk aan te trekken? Dan zijn we dringend op zoek naar jou!

Werken bij Coronacentrum Roermond?
Meld je aan: https://coronacentrum-roermond.nl/#ikwilhelpen


Update 23 maart

RIVM richtlijnen PBM
Het RIVM heeft de richtlijnen over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen voor o.a. verpleeghuizen aangepast. De Zorggroep werkt volgens deze richtlijnen ter bescherming van onze cliënten en medewerkers. 

Verbod op bijeenkomsten tot 1 juni
Op 23 maart is aangekondigd dat bijeenkomsten verboden worden tot 1 juni (in plaats van 6 april). Dit is ook van invloed op bijeenkomsten en activiteiten van De Zorggroep. Wat dit precies voor ons en de cliënten betekent, wordt verder uitgewerkt. Meer informatie volgt. 
 
Extra capaciteit
Binnen De Zorggroep zijn we ons aan het voorbereiden op extra capaciteit voor de opname van cliënten met een WLZ-indicatie, die niet langer thuis kunnen blijven. We verwachten de eerste plekken vrijdag operationeel te hebben. Zo zijn we goed voorbereid als de druk op de zorg nog groter wordt.


Update 19 maart

Personenalarmering met professionele opvolging
Wij voorzien dat de druk op de zorg nog verder zal oplopen en hebben daarom een dringende oproep gedaan aan iedereen met personenalarmering van het Groene Kruis. Wij vragen om alarmoproepen zoveel mogelijk via de eigen contactpersonen te laten verlopen. Dat zorgt ervoor dat zorgprofessionals zoveel mogelijk ingezet kunnen worden op plaatsen waar het niet anders kan. Uiteraard worden contactpersonen alleen ingezet, als dit medisch verantwoord is! 

Oproep onder medewerkers om meer uren te werken
Medewerkers hebben we gevraagd of ze meer uren kunnen en willen werken om de druk op zorgmedewerkers zoveel mogelijk te verdelen. 

Oprichting Samen Sterk voor Werk
We hebben het team ‘Samen Sterk Voor Werk’ opgericht. Dit team is op zoek naar mensen die onze zorgmedewerkers in deze crisis kunnen ondersteunen. De vraag aan de Ondersteunende Diensten van De Zorggroep leverde binnen mum van tijd 100 aanmeldingen op. We zetten samen de schouders eronder! Ook interesse, meld je aan via samensterkvoorwerk@dezorggroep.nl

Bloemen, kaartjes, tekeningen, brieven en knutselwerkje voor onze bewoners en zorgmedewerkers
Op 18 maart deden we een oproep om onze bewoners en zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken. Aan deze oproep is massaal gehoor gegeven! Iedereen is heel erg blij met deze hartverwarmende post! 


Update 17 maart 

Boodschap, Marc van Ooijen, voorzitter raad van bestuur
De coronacrisis is nu ook steeds meer voelbaar binnen onze organisatie. De maatregelen worden steeds verder aangescherpt. Daarom heeft Marc van Ooijen, voorzitter raad van bestuur, een boodschap voor iedereen die te maken heeft met de gevolgen. Bekijk onderstaande video.
 

 

Update 16 maart

IN NAVOLGING VAN DE LANDELIJKE RICHTLIJNEN HEBBEN WE MOETEN BESLUITEN TOT EEN AANTAL AANVULLENDE MAATREGELEN:

Locaties sluiten voor externe bezoekers

 • Vanaf nu kunnen we geen bezoekers meer ontvangen in onze zorglocaties. Slechts in uitzonderingsgevallen (bijv. terminale cliënt) is dit bespreekbaar.
 • Locaties van dagbesteding, dagbehandeling, eetpunten, buurtkamers en andere ontmoetingsplekken zijn vanaf 17 maart gesloten.
 • Ook onze restaurants gaan dicht voor externe bezoekers. Daar waar men afhankelijk is van De Zorggroep (bijvoorbeeld voor het nuttigen van een maaltijd) wordt samen naar een oplossing gezocht.

Bijeenkomsten
Uit voorzorg om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen, zijn tevens bijeenkomsten en open dagen afgelast. Dit betreft ook: 

 • Zaterdag 21 maart – Open dag Dagbesteding Ter Borcht in Baarlo
 • Zaterdag 21 maart - Open dag zorghotel in Roermond
 • Zaterdag 28 maart – Open dag Dagbesteding Sevenheym in Sevenum
 • Maandag 6 april - Open huis en opening Jasmijn (bij d’n Horstgraaf)
 • Donderdag 9 april – Symposium wijkverpleging GKT in Blerick
 • Zaterdag 18 april -  Wijkteam Sevenum/America doet niet mee aan open dag in Laefhoes in America

We doen er alles aan om de cliënten en onze medewerkers te beschermen. We hopen op uw begrip. 

Heeft u vragen, kijk dan voor actuele informatie op de website van het RIVM of bespreek het met onze zorgmedewerkers of bel naar de klantenservice: 088 - 61 088 61

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------