Cliënttevredenheid


Heeft u vragen?
088 - 61 088 61Dag en nacht bereikbaar

We zijn altijd benieuwd naar de tevredenheid van onze cliënten, zodat we onze zorg continu kunnen verbeteren. We meten dit regelmatig. De cliënttevredenheid is eind 2017 - begin 2018 voor het laatst gemeten. Het gemiddelde rapportcijfer voor De Zorggroep was een 8,0. De resultaten voldoen aan de gestelde normering. 

 

Resultaten

De Sector Zorg voor mensen met Dementie / NAH is beoordeeld met een cijfer 7,6. Hier zijn als belangrijkste positieve punten genoemd: medewerkers zijn aardig en deskundig, er wordt goede zorg geboden en cliënten wonen in een mooi gebouw. Daarnaast vinden de respondenten medewerkers erg aardig en attent voor vertegenwoordigers van cliënten. Als kritisch punt werd benoemd dat er weinig tijd is voor een praatje met cliënten.

Bij de Sector Somatiek – GRZ – EBC geven cliënten een cijfer 7,8. Hier vinden cliënten de medewerkers vriendelijk en behulpzaam. Ze zijn erg tevreden over hun mooie woonruimte. Verder vinden ze dat De Zorggroep een goede verzorging biedt. Aandachtspunt is ook hier de beschikbare tijd die medewerkers hebben.

Groene Kruis Wijkverpleging scoorde met een cijfer 8,4 hoog. Volgens cliënten voelt de zorg vertrouwd en ze zijn erg tevreden over de kwaliteit. Medewerkers nemen voldoende tijd en hebben veel aandacht voor cliënten. Ook wordt er goed rekening gehouden met hoe een cliënt zich voelt. Verbeterpunt heeft betrekking op de hoeveelheid verschillende medewerkers waar een cliënt weleens mee te maken heeft.  

Groene Kruis Ondersteuning Thuis werd beoordeeld met een 8,3. Cliënten zijn hier vooral heel blij met de ondersteuning die ze krijgen op psychisch en praktisch gebied. Ze voelen zich serieus genomen door de medewerkers en er wordt samen gezocht naar oplossingen. De ondersteuning die cliënten krijgen past goed bij wat ze nodig hebben en mensen voelen zich snel geholpen. Als verbeterpunt kwam hier naar voren dat niet meteen duidelijk is bij wie iemand terecht kan.

De Zorggroep is trots op deze mooie resultaten en de inzet van al haar medewerkers om goede zorg te bieden aan cliënten. We zetten ons steeds in om de zorg continu te verbeteren.