Beschermd Wonen ruim een jaar onderweg

 

Juni 2023 - Samenwerking gericht op beschermd wonen in Noord- en Midden-Limburg
De samenwerking TeamBW werd vorig jaar opgestart en inmiddels zijn de eerste bereikte resultaten zichtbaar. TeamBW staat voor de zorg die geleverd wordt: Beschermd Wonen én de samenwerking die hierachter zit. Vincent van Gogh, PSW, De Zorggroep, Pactum, Buro Andersom en Zelfregie.NL. Deze zorgpartijen hebben de handen ineengeslagen om Beschermd Wonen te bieden voor mensen met verschillende vraagstukken. Door de samenwerking kan er vanuit diverse achtergronden ondersteuning en begeleiding worden geboden.

Beschermd wonen voor onze medeburgers
Vorig jaar zijn we de samenwerking gestart om vanuit verschillende locaties in Noord- en Midden-Limburg Beschermd Wonen te bieden aan mensen die extra ondersteuning nodig hebben. Met de aangesloten alliantiepartners vormen we een team van onder andere psychiatrisch verpleegkundigen, casemanagers, ervaringsdeskundigen, jeugdzorgmedewerkers, trajectbegeleiders, zorgmedewerkers en GGZ-agogen die samen ondersteuning en coaching bieden gedurende het volledige traject. Met onze expertise in onze rugzak gaan we iedere keer weer op zoek naar een passende oplossing voor die ene specifieke en unieke persoon, met zijn eigen vraag en behoefte.

“Met ondersteuning TeamBW het leven weer opgepakt”
Het afgelopen jaar zijn er al mooie resultaten geboekt waaronder bij René. Huisje, boompje, beestje: René had het allemaal. Als zelfstandig ondernemer runde hij daarnaast een bedrijf met een aantal werknemers. Dan gaat het mis: zijn huwelijk strandt, René kan het niet verwerken. Het huis moet worden verkocht, René blijft er wonen tot hij eruit wordt gezet. Dan staat hij op straat en heeft niets geregeld: geen uitkering, geen woonplek, geen geld en geen werk meer. Als ik nu terugkijk realiseer ik me pas hoe diep ik toen gezonken was.” René belandt uiteindelijk bij de thuis- en daklozenopvang. Het dak boven zijn hoofd is zeer welkom, maar hij voelt zich nog altijd ellendig. “Achteraf bleek dat ik een burn-out en een psychose heb gehad. Ik had geen grip meer op mijn leven en heb toen zelf aangegeven dat er iets moest gebeuren omdat het anders helemaal mis zou gaan”. Via de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis, de PAAZ, wordt TeamBW ingeschakeld.

Franklin Stakenborg van TeamBW voert het kennismakingsgesprek met René: “Ik trof iemand aan die bijna letterlijk aan de grond zat, het was echt heftig. We hebben besloten René te gaan begeleiden en hem een woning te bieden, ondanks de zware situatie. Dat heeft heel goed gewerkt. Ik zie nu een trotse, sterke man die rechtop door het leven gaat. René heeft keihard aan zichzelf gewerkt. Dat past perfect bij onze werkwijze: wij sluiten op maat aan bij de persoon die hulp nodig heeft, hij/zij moet het vooral zelf doen, wij ondersteunen waar dat nodig is.”

René: “Franklin stelde meteen voor dat ik mijn eigen appartement schilderde en opknapte. Dat was een goede zet, ik was zo zinvol bezig. Ik voelde vertrouwen en geen drang. Dat bleef zo gedurende het traject. Met TeamBW heb ik alle zaken op een rij gezet en stapsgewijs aan mijn herstel gewerkt.” Franklin: “Onze rol werd daarbij steeds kleiner, René deed het steeds meer zelf. Nu kan hij zijn leven weer zelf oppakken. Het is mooi als je aan zo’n ontwikkeling mee kunt werken.” “Ik ben er nog niet helemaal, maar ik heb weer perspectief. Ik ben zelf sterk geweest maar ook heel dankbaar voor het vertrouwen en de hulp van TeamBW. Door hun ondersteuning ben ik er weer langzaam bovenop gekomen.”

TeamBW
Om de samenwerking meer kracht bij te zetten, vonden we het tijd worden om ook echt ‘gezamenlijk’ in de markt staan. Met een herkenbaar logo en een eenduidige contactmogelijkheid zodat mensen ons makkelijk kunnen bereiken. De afgelopen periode is er gewerkt aan diverse middelen om onze naam plus werkwijze uit te dragen, waaronder een nieuwe website: www.teambw.nl