Beschermd Wonen

Veilig en met passende ondersteuning en begeleiding wonen en leven.
 

Heeft u vragen?
0478 527 559

Beschermd Wonen Noord- en Midden-Limburg

Zelfstandig wonen kan soms uitdagingen met zich meebrengen, waar u zelf niet het antwoord op hebt. Team Beschermd Wonen biedt u de ondersteuning en nabijheid die u nodig hebt. Wij sluiten tijdelijk aan bij u en zijn er als u dat nodig hebt. 24 Uur per dag, 7 dagen per week. Zo zorgen wij ervoor dat u veilig en met passende ondersteuning en begeleiding kunt wonen en uw leven kunt oppakken. Samen werken we aan het versterken van uw kwaliteiten en de vaardigheden die u nodig hebt om een leven te leiden dat bij u past.

Hoe werkt het?
Als u in aanmerking komt voor Beschermd Wonen gaan we samen aan de slag. Het begint bij een veilige en fijne plek waar u kunt wonen. Op deze plek is er 24 uur per dag ondersteuning en begeleiding in uw buurt. 

Ons uitgangspunt is dat u zelf de regisseur bent van uw eigen plan. We versterken waar u goed in bent en wat u zin geeft in het leven. Dat staat centraal in uw begeleiding, van begin tot eind. We leren u anders te kijken naar de toekomst. Uw eigen behoefte hierin staat voorop.

Ons doel is dat u (weer) kunt meedoen in de samenleving op een manier die bij u past. We gebruiken de uitgangspunten van Positieve Gezondheid. We kijken naar u als persoon, vanuit een brede blik aan de hand van deze 6 domeinen:

  • lichaamsfuncties
  • mentaal welbevinden
  • zingeving
  • meedoen
  • dagelijks functioneren
  • kwaliteit van leven.

Zo kunt u veerkrachtig aan de slag met uw lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen. We brengen dat in beeld en schrijven het op in een zogenaamd persoonlijk perspectief plan. Zo gaan we samen op weg naar uw succes.

Waar kom ik te wonen?
Wie is TeamBW?

Hoe vraag ik Beschermd Wonen aan?

Het aanmelden verloopt via de gemeente waar u woont. Dit valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Als de gemeente u Beschermd Wonen aanbiedt, ontvangt u daarvoor een zogenaamde indicatie.

  1. Neem contact op met het Wmo-loket in uw gemeente.
  2. U bespreekt de situatie en waar u hulp bij nodig heeft.
  3. Als u een indicatie heeft ontvangen, gaan we samen aan de slag.

Meer weten? Bel TeamBW: 0478 527 559