Modulair Pakket Thuis

U kiest wat u nodig heeft.
 

Heeft u vragen?
088 - 61 088 61Dag en nacht bereikbaar

U wilt zo lang mogelijk thuis wonen. Maar helemaal zelfstandig lukt dat niet meer. Met een indicatie in het kader van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) kunt u gebruik maken van een Modulair Pakket Thuis (MPT). Met een MPT kiest u zelf de modules van zorg en ondersteuning die u nodig heeft en krijgt u de zorg en begeleiding als in een zorglocatie, maar dan thuis.

Welke zorg wordt aangeboden binnen een Modulair Pakket Thuis?
Met een MPT kunt u buiten een zorglocatie Wlz-zorg ontvangen. U kiest welke delen (modules) van het totale pakket zorg u in natura geleverd wilt krijgen. U kunt ook afzien van bepaalde onderdelen. Bijvoorbeeld omdat u daar geen behoefte aan heeft, of omdat u dat zelf wilt inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB). Als u kiest voor een MPT, spreekt u met het Zorgkantoor af welke zorg u in natura thuis wilt onvangen. Deze zorg kan bestaan uit:
- Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het wassen, aankleden en aan- en uittrekken van steunkousen;
- Verpleging;
- Begeleiding (individueel of in groepsverband in een dagbesteding in één van onze zorglocaties);
- Vervoer naar behandeling en/of begeleiding;
- Wlz-behandeling;
- Logeeropvang ter ontlasting van mantelzorgers;
- Huishoudelijke hulp.

U kunt deze zorg thuis laten leveren door een of meer zorgaanbieders. Als u gebruik wilt maken van het MPT, spreken we samen af hoe deze zorg wordt ingevuld. Dit leggen we vast in een zorgplan.

Wat valt niet binnen het Modulair Pakket Thuis?
- Verstrekken van eten en drinken;
- Wasverzorging;
- Huisartsenzorg en geneesmiddelen. Hiervoor kunt u bij de zorgverzekering terecht;
- Tandheelkundige zorg (valt onder zorgverzekering);
- Fysiotherapie, ergotherapie, logopedie: voor deze zorg behoudt u uw zorgverzekering;
- Hulpmiddelen en woningaanpassingen. Hiervoor kunt u bij uw gemeente terecht.

Hoeveel kost het?
De kosten zijn afhankelijk van uw indicatie voor Wlz-zorg. U betaalt hiervoor wel een eigen bijdrage die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kan u informeren over deze bijdrage. Op de website www.hetcak.nl kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage (laten) berekenen.


Meer informatie over het Modulair Pakket Thuis 

  1. Neem contact op met onze afdeling Zorgbemiddeling. 

 

MEER INFORMATIE Of bel naar: 088 - 61 01 755