Modulair Pakket Thuis

U kiest wat u nodig heeft.
 

Heeft u vragen?
088 - 61 088 61

U wilt zo lang mogelijk thuis wonen. Maar helemaal zelfstandig lukt dat niet meer. Met een indicatie in het kader van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) kunt u gebruik maken van een Modulair Pakket Thuis (MPT). Met een MPT kiest u zelf de modules van zorg en ondersteuning die u nodig heeft en krijgt u de zorg en begeleiding als in een zorglocatie, maar dan thuis. 

Welke zorg wordt aangeboden binnen een Modulair Pakket Thuis?
Met een MPT kunt u buiten een zorglocatie Wlz-zorg ontvangen. U kiest welke delen (modules) van het totale pakket zorg u in natura geleverd wilt krijgen. U kunt ook afzien van bepaalde onderdelen. Bijvoorbeeld omdat u daar geen behoefte aan heeft, of omdat u dat zelf wilt inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB). Als u kiest voor een MPT, spreekt u met het Zorgkantoor af welke zorg u in natura thuis wilt onvangen. Deze zorg kan bestaan uit:

 • Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het wassen, aankleden en aan- en uittrekken van steunkousen;
 • Verpleging;
 • Begeleiding (individueel of in groepsverband in een dagbesteding in één van onze zorglocaties);
 • Vervoer naar behandeling en/of begeleiding;
 • Wlz-behandeling;
 • Logeeropvang ter ontlasting van mantelzorgers;
 • Huishoudelijke hulp. 

U kunt deze zorg thuis laten leveren door een of meer zorgaanbieders. Als u gebruik wilt maken van het MPT, spreken we samen af hoe deze zorg wordt ingevuld. Dit leggen we vast in een zorgplan. 

Wat valt niet binnen het Modulair Pakket Thuis?

 • Verstrekken van eten en drinken;
 • Wasverzorging;
 • Huisartsenzorg en geneesmiddelen. Hiervoor kunt u bij de zorgverzekering terecht;
 • Tandheelkundige zorg (valt onder zorgverzekering);
 • Fysiotherapie, ergotherapie, logopedie: voor deze zorg behoudt u uw zorgverzekering;
 • Hulpmiddelen en woningaanpassingen. Hiervoor kunt u bij uw gemeente terecht.


Hoeveel kost het?
De kosten zijn afhankelijk van uw indicatie voor Wlz-zorg. U betaalt hiervoor wel een eigen bijdrage die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kan u informeren over deze bijdrage. Op de website www.hetcak.nl kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage (laten) berekenen. 

Meer informatie over het Modulair Pakket Thuis

Neem contact op met de afdeling Zorgbemiddeling, tel. 088 - 61 01 755 (bereikbaar tijdens kantooruren)