Groene Kruis Wijkverpleging

Groene Kruis Wijkverpleging is er voor mensen die het hard nodig hebben. Jong en oud. Zij kunnen rekenen op onze professionele zorg, ook 's nachts en in het weekend. Uitstekende zorg bieden en persoonlijke aandacht geven. Dat is waar onze wijkverpleging om draait. Om mensen die, ondanks hun eigen inspanningen en hulp van mantelzorgers, de ondersteuning van Groene Kruis Wijkverpleging hard nodig hebben. Goede zorg en tevreden klanten, dat is waar wij voor staan.
Betrokken
Groene Kruis Wijkverpleging heeft hart voor mensen. Wij kunnen 24 uur per dag zorg verlenen, zowel verpleging als verzorging. Bij ons krijgt u de aandacht die u verdient. Iedere situatie is per slot van rekening uniek en is daarmee het vertrekpunt van de zorg. Samen kijken we wat er nodig is en hoe dit het beste kan worden ingevuld door uw persoonlijke netwerk - kinderen, buren, familie, vrienden - en onze wijkverpleging. Door de inzet van kleine teams die zelfstandig in uw wijk werken, kunnen wij snel schakelen en inspelen op de situatie, ook als deze verandert. Wij werken nauw samen met uw mantelzorgers, huisarts, ziekenhuis en andere zorgaanbieders.

Betrouwbaar
Wij kennen onze cliënten door en door. En zij kennen ons. Vertrouwde gezichten, dat is waar wij voor staan. Door de inzet van onze kleine teams houden wij goed de vinger aan de pols.
Uw wensen zijn voor ons het uitgangspunt, u heeft de regie over de zorg. Samen kijken we waar u behoefte aan hebt, wat voor u de beste zorg is en hoe we deze met behulp van uw netwerk of bijvoorbeeld hulpmiddelen zo optimaal mogelijk kunnen invullen. Hierbij kunnen we ook de mantelzorgers(s) ondersteuning bieden als dat nodig is.

Bekwaam
De medewerkers in de wijkteams hebben veel kennis en ervaring, ook als het gaat om specialistische zorg. Denk bijvoorbeeld aan wondzorg of diabeteszorg. Het zijn echte zorgprofessionals. Wel z'n prettig idee!

Langer thuis
Dankzij de diensten van Groene Kruis Wijkverpleging kunt u vaak lang zelfstandig thuis blijven wonen: soms is een beetje hulp voldoende, maar ook wanneer u of uw partner zeer intensieve zorg nodig hebt, biedt Groene Kruis Thuiszorg uitkomst. U vindt op deze website uitgebreide informatie over alle zorgdiensten van Groene Kruis Wijkverpleging. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met onze Klantenservice, T. 088-61 088 61.