Vergoedingen

Directe Toegankelijkheid Diëtist
Per 1 januari 2012 is de directe toegankelijkheid voor de diëtist (DTD) een feit. De wettelijke verplichting voor een cliënt om een verwijzing van een (huis)arts of specialist te hebben komt hiermee te vervallen.
Dat betekent dat idereen, ook zonder een verwijsbrief van de huisarts naar de diëtist kan gaan. Indien nodig zal de diëtist overleg plegen met uw (huis)arts om voor een goede afhandeling te zorgen.

De diëtisten van Groene Kruis Voeding en Dieet verzorgen:
Individuele voedingsvoorlichting
Voorlichting in groepsverband
Cursussen en themabijeenkomsten

Uw eerste afspraak met de diëtist maakt u via het secretariaat Voeding en Dieet: 077-373 92 53 
Via e-mail kunt u uw vragen aan ons voorleggen.  Ons adres is: vodi.secretariaat@dezorggroep.nl

Vergoedingen 2015
Dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering tot een maximum van drie behandeluren per jaar, ongeacht het ziektebeeld en reden verwijzing. Voor kinderen tot 18 jaar geldt géén eigen risico.
De diëtisten van De Zorggroep werken samen in zorgprogramma's met de meeste huisartsen in de regio Noord- en Midden-Limburg. Uw huisarts kan u informeren of uw behandeling onder een zorgprogramma valt. U hoeft voor een dieetadvies op basis van een zorgprogramma géén eigen risico te betalen.
De diëtisten van De Zorggroep hebben contracten met alle zorgverzekeraars.
Zie ook onze Algemene Afspraken / Praktijkvoorwaarden Diëtist