Veranderingen in de zorg: wat betekenen die voor u?
Vragen als cliĆ«nt?

Het Huis voor de Zorg biedt onafhankelijke cliëntondersteuning langdurige zorg
Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (Wlz-indicatie) hebben ook recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Woont u in Limburg, heeft u een Wlz-indicatie en heeft u hulp nodig bij het regelen van uw zorg of het maken van nieuwe afspraken hierover? Dan bent u bij het Huis voor de Zorg aan het juiste adres.

De cliëntondersteuners van het Huis voor de Zorg denken met u mee over hoe u de zorg die het beste bij uw situatie past het beste kunt organiseren. De ondersteuning is gratis en onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren.
Vanzelfsprekend houden we ons hierbij aan de wettelijke regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, het Privacyreglement en de geheimhoudingsplicht voor onze medewerkers.

Aanbod
Het ondersteuningsaanbod van de cliëntondersteuners bestaat uit verschillende diensten.
Klik hier voor de flyer

 ----------------------------------------------------

Bent u cliënt en heeft u nog vragen over de langdurige zorg dan kunt u bellen met het Informatiepunt langdurige zorg via het telefoonnummer 0800 - 0126
Als u belt, houdt u dan uw indicatiebesluit bij de hand. Dat is de brief van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) waarin staat op welke zorg u recht heeft.
U kunt ook terecht bij Informatie Rijksoverheid, tel. 1400
----------------------------------------------------
De Zorggroep/Groene Kruis Thuiszorg heeft een informatiebrief voor cliënten beschikbaar over de diverse wijzigingen. Deze kunt u hier downloaden.

 

 
Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Deze veranderingen kunnen vragen oproepen. Daarom proberen wij aan de hand van artikelen, links naar relevante websites en infographics wat meer duidelijkheid te geven.

Relevante links en infographics
Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heft een website waar mensen terecht kunnen voor informatie.
Cliënten en mensen in hun omgeving kunnen met specifiekere vragen via de portal terecht op www.hoeverandertmijnzorg.nl. Professionals worden via de portal doorgeleid naar diverse specifieke websites, waar zij hun informatie kunnen vinden.

Ook heeft VWS in samenwerking met zorgaanbieders een speciale App voor professionals ontwikkeld, waar zij informatie over de transitie kunnen vinden. De website is door VWS samen met cliënten en professionals in de zorg gemaakt.

Infographic Hervorming langdurige zorg (Hlz): deze infographic brengt op een eenvoudige manier de Hervorming langdurige zorg in beeld.

Infographic Wet langdurige zorg: deze infographic vat de Wet langdurige zorg samen.

Infographic Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo ): deze infographic laat zien welke ondersteuning burgers uit de Wet maatschappelijke ondersteuning kunnen krijgen.

Vilans maakte een interactieve infographic met de belangrijkste wijzigingen in de zorg.

Artikelen
In het huis-aan-huisblad Z'Magazine van De Zorggroep is in de winteruitgave een artikel verschenen over de veranderingen in de zorg. Dit kunt u hier downloaden.

Animatiefilm
De Zorggroep heeft een animatiefilmpje gemaakt over de veranderingen in de zorg en de rol van De Zorggroep daarin. Bekijk hem hier.
 Download de infographic hier.

Nieuwsbrief professionals
Voor huisartsen en medisch specialisten heeft De Zorggroep/Groene Kruis Thuiszorg een nieuwsbrief gemaakt. Hierin staat voor de huisarts onder andere een handig stroomschema over de wijze waarop de huisarts vanaf 1 januari 2015 verpleging en verzorging thuis kan aanvragen. Download hem hier.