PrintenToevoegen aan favorietenEmail een vriend
Revalidatie

Meer weten?

Klantenservice
T. 088-61 088 61
Na een ziekenhuisopname op de afdeling chirurgie, orthopedie of neurologie is het vaak nodig om te revalideren. Het doel van revalidatie is terugkeer naar huis, waar u weer zo zelfstandig mogelijk gaat functioneren. Dit is een leerproces waarbij u zowel lichamelijk als psychisch hard moet werken.

Gedurende het revalidatieproces kunt u op een van de gespecialiseerde revalidatieafdelingen van De Zorggroep verblijven. Tijdens uw verblijf op onze revalidatieafdeling wordt u begeleid door een professioneel behandelteam. Afhankelijk van uw hulpvraag bestaat het behandelteam uit een specialist ouderengeneeskunde, verzorgenden en verpleegkundigen, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist, een psycholoog, een diëtist, een geestelijk verzorger en/of andere professionals.
Hoe aanvragen?
Geriatrische Revalidatiezorg (ZZP9) is per 1 januari 2013 vanuit de AWBZ overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Door de overheveling vervalt de indicatiestelling voor deze zorg door het CIZ. Omdat er geen centrale indicatiestelling meer plaatsvindt, is het noodzakelijk op een andere wijze te selecteren en indiceren.

Triage (medische screening van cliënten om de prioriteit voor behandeling te bepalen)
In de huidige praktijk voeren transferverpleegkundigen van het ziekenhuis een groot deel van de triage uit. In samenwerking met specialisten ouderengeneeskunde en andere beroepsgroepen die betrokken zijn bij de indicatie van de revalidatiezorg is een triageprocedure ontwikkeld. In deze indicatiestelling krijgen de behandelend specialist van het ziekenhuis en specialist ouderengeneeskunde een centrale rol. Neurologische cliënten (CVA) worden opgenomen in de zogenaamde CVA-zorgketen. In Noord-Limburg is dit een samenwerkingsverband tussen huisartsen, het ziekenhuis en zorgorganisaties zoals De Zorggroep. In deze keten speelt de zorgtrajectbegeleider een centrale rol in de indicatiestelling.
Wat kost revalidatie?
Revalidatie wordt gefinancierd via de Zorgverzekeringswet (Zvw). Als in het ziekenhuis wordt vastgesteld dat u deze zorg nodig heeft, worden de kosten grotendeels betaald door ze zorgverzekeraar. U betaalt dan alleen het eigen risico dat u voor dat jaar nog heeft openstaan.