Groene Kruis Ondersteuning Thuis

Contact
Klantenservice

088 61 088 61
Op een zeker moment kunnen sommige taken u te zwaar vallen. Doordat u ouder wordt, door een ziekte, gebeurtenis of doordat u bijvoorbeeld herstellende bent van een operatie. Groene Kruis Ondersteuning Thuis kan u dan ondersteunen met begeleiding, dagbesteding en mantelzorgondersteuning.

Let op: Hulp bij Huishouden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is door De Zorggroep per 29 februari 2016 overgedragen aan Tzorg.

In een ‘keukentafelgesprek’ wordt besproken wat u zelf nog kunt en wat familie, mantelzorgers, buren of vrienden kunnen doen. Maar ook welke en hoeveel ondersteuning u nodig heeft. De gemeente bepaalt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de ondersteuning die u uiteindelijk krijgt. Vaak kunnen onze medewerkers samen met u overleggen hoeveel ondersteuning nodig is en geeft de gemeente daarvoor enkel toestemming. Groene Kruis Ondersteuning Thuis biedt begeleiding en dagbesteding. Bovendien kunnen onze medewerkers iets betekenen bij de ondersteuning van uw mantelzorgers. Zij spelen immers een belangrijke rol bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen.  

Aanvragen
Begeleiding, dagbesteding en mantelzorgondersteuning kunt u aanvragen bij de gemeente waarin u woont. Aanvragen kan via het Wmo-loket van de gemeente waarin u woont. Door de Wmo-consulent wordt uw situatie (opnieuw) bekeken en in een gesprek samen met u gezocht naar de voor u beste maatwerkoplossing. In sommige gemeenten zijn daarvoor sociale wijkteams samengesteld.

Eigen bijdrage
De gemeente kan voor ondersteuning thuis een eigen bijdrage vragen. De hoogte ervan verschilt per gemeente. Als u voldoende inkomen heeft, kan dit betekenen dat u alle ondersteuning zelf betaalt. Mensen met een laag inkomen betalen meestal minder eigen bijdrage. Soms kunt u via bijzondere bijstand een deel van de kosten terug krijgen. Informeer bij uw eigen gemeente of het CAK als u hier meer over wilt weten.

 

Download hier onze flyer voor meer informatie